Clases de refuerzo

  • Refuerzo E.S.O
  • Clases de repaso Primaria
  • Refuerzo Bachillerato

Preparación pruebas de acceso

  • Pruebas de acceso universitario EBAU
  • Pruebas de acceso universitario +25
  • Ciclos formativos – Grado superior
  • Ciclos formativos – Grado medio
  • Gaduado E.S.O

Idiomas

  • Inglés: Cursos intensivos y de preparación Cambridge Examns: K.E.T, P.E.T, F.C.E, C.A.E, C.P.E
  • Valenciano: B1, C1, C2